Do sada podneseno 47 zahtjeva za ličnu invalidninu
U Centru za socijalni rad u Šamcu je od 1. jula podneseno 47 zahtjeva za ličnu invalidninu, koja će biti isplaćivana na osnovu odluke Vlade Republike Srpske o odobrenju sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom, rekla je danas direktor ovog centra Anka Tutnjević.
„Podneseno 47, a trenutno je obrađeno 17 zahtjeva i svi su pozitivno riješeni, a rješenja važe do 31. decembra“, rekla je Tutnjevićeva na konferenciji za novinare.

Visina lične invalidnine je 100 KM i isplaćuje se na mjesečnom nivou.

Ona je istakla da pravo na ličnu invalidninu mogu ostvariti lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, lica kod kojih je invaliditet nastupio u razvojnom periodu, a koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovolјavanja osnovnih životnih potreba, kao i lica kod kojih je utvrđen stepen tjelesnog oštećenja 80 do 100 odsto.

„Lica sa psihičkim poremećajima i obolјenjima i oštećenjem u intelektualnom funkcionisanju mogu ostvariti ličnu invalidninu, iako im nije utvrđeno tjelesno oštećenje, ukoliko ispunjavaju druge propisane uslove, te lica sa oštećenjem sluha preko 90 odsto ukoliko nisu korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica, ukoliko ispunjavaju druge propisane uslove“, kaže Tutnjevićeva.

Tutnjevićeva je naglasila da pravo na ličnu invalidninu ne mogu ostvariti ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, pošto ta lica već ostvaruju invalidninu po osnovu invaliditeta stečenog u ratu.

Vlada Srpske je 14. juna donijela Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu.

Svetlana Pavlović, dipl. žurnalista