JZU Dom zdravlja Šamac
1
0
JZU Dom zdravlja Šamac
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Šamac nadležna je za primarni nivo zdravstvene zaštite opštine Šamac. Obezbjeđujući prvi kontakt korisnika zdravstvenih usluga sa zdravstvenim sistemom, primarni cilj nam je zadovoljstvo naših korisnika.

U svakodnevnom radu, koristeći raspoloživi kadar, opremu i prostor borimo se na očuvanju fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja svojih građana. Zajedničkim radom naših zaposlenih i naših korisnika, radimo na preventivnim aktivnostima i podizanju nivoa svijesti o sopstvenom zdravlju građana. Usavršavanjem kadra i opreme, borimo se za stalno unapređenje kvaliteta pružanja usluga liječenja i dijagnostike. Timskim radom zaposlenih, našim korisnicima obezbjeđujemo dostupnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu.
Pročitaj više